Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A7-H

Jēzus dzīve uz zemes. Jēzus kalpošanas beigu posms Jeruzālemē (2. daļa)

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

14. nīsāns

Jeruzāleme

Jēzus norāda, ka Jūda ir nodevējs, un aizsūta to projām

26:21—​25

14:18—​21

22:21—​23

13:21—​30

Iedibina Kunga mielastu (1Kr 11:23—​25)

26:26—​29

14:22—​25

22:19, 20, 24—​30

 

Paredz, ka Pēteris no viņa atteiksies un apustuļi izklīdīs

26:31—​35

14:27—​31

22:31—​38

13:31—​38

Apsola palīgu; līdzība par patieso vīnogulāju; pavēle mīlēt citam citu; pēdējā lūgšana kopā ar apustuļiem

     

14:1—​17:26

Ģetzemane

Dvēseles mokas dārzā; Jēzus tiek nodots un apcietināts

26:30, 36—​56

14:26, 32—​52

22:39—​53

18:1—​12

Jeruzāleme

Anna izjautā Jēzu; Jēzu tiesā Kajafa un viss sinedrijs; Pēteris noliedz, ka pazīst Jēzu

26:57—​27:1

14:53—​15:1

22:54—​71

18:13—​27

Jūda pakaras (Apd 1:18, 19)

27:3—​10

     

Pie Pilāta, pēc tam pie Hēroda, tad atpakaļ pie Pilāta

27:2, 11—​14

15:1—​5

23:1—​12

18:28—​38

Pilāts mēģina viņu atbrīvot, bet jūdi pieprasa atbrīvot Barabu; Jēzum piespriež nāvessodu

27:15—​30

15:6—​19

23:13—​25

18:39—​19:16

(piektdiena, ap 15.00)

Golgāta

Mirst pie moku staba

27:31—​56

15:20—​41

23:26—​49

19:16—​30

Jeruzāleme

Mirušo Jēzu noņem no staba un apglabā

27:57—​61

15:42—​47

23:50—​56

19:31—​42

15. nīsāns

Jeruzāleme

Priesteri un farizeji noliek pie kapa sardzi un aizzīmogo kapu

27:62—​66

     

16. nīsāns

Jeruzāleme un tās apkaime; Emmausa

Jēzus ir cēlies augšā; piecas reizes parādās mācekļiem

28:1—​15

16:1—​8

24:1—​49

20:1—​25

Pēc 16. nīsāna

Jeruzāleme; Galileja

Vairākkārt parādās mācekļiem (1Kr 15:5—​7; Apd 1:3—​8); sniedz norādījumus; pavēle gatavot mācekļus

28:16—​20

   

20:26—​21:25

25. ījars

Olīvkalns, netālu no Betānijas

40. dienā pēc augšāmcelšanas Jēzus tiek pacelts debesīs (Apd 1:9—​12)

   

24:50—​53