Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

B12-A

Pēdējā nedēļa Jēzus dzīvē uz zemes (1. daļa)

Jeruzāleme un tās apkārtne

 1. Templis

 2. Ģetzemanes dārzs (?)

 3. Vietvalža pils

 4. Kajafas māja (?)

 5. Pils, kur tobrīd apmeties Hērods Antipa (?)

 6. Betzatas baseins

 7. Sīloāmas dīķis

 8. Sinedrija zāle (?)

 9. Golgāta (?)

 10. Hakeldama jeb Asins lauks (?)

    Doties uz dienu:  8. nīsāns |  9. nīsāns |  10. nīsāns |  11. nīsāns

 8. nīsāns (sabats)

SAULRIETS (ebrejiem diena sākās un beidzās ar saulrietu)

 • Ierodas Betānijā sešas dienas pirms Pashas

SAULLĒKTS

SAULRIETS

 9. nīsāns

SAULRIETS

 • Viesojas spitālīgā Sīmaņa namā

 • Marija lej eļļu Jēzum uz galvas un kājām

 • Jūdi atnāk, lai satiktu Jēzu un redzētu Lācaru

SAULLĒKTS

 • Ļaužu sveikts, ierodas Jeruzālemē

 • Māca templī

SAULRIETS

 10. nīsāns

SAULRIETS

 • Nakti pavada Betānijā

SAULLĒKTS

 • Agri no rīta dodas uz Jeruzālemi

 • Attīra templi

 • Jehova runā no debesīm

SAULRIETS

 11. nīsāns

SAULRIETS

SAULLĒKTS

 • Māca templī, izmantojot līdzības

 • Nosoda farizejus

 • Ievēro atraitnes ziedojumu

 • Olīvkalnā pravieto par Jeruzālemes nopostīšanu un stāsta, kas liecinās par viņa klātbūtni

SAULRIETS