Iet uz pamatdaļu

Biežāk uzdotie jautājumi par Jehovas lieciniekiem

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vai Jehovas lieciniekiem ir algoti garīdznieki?

Vai Jehovas liecinieki tiek dalīti garīdzniekos un lajos? Kas tiek iecelti par Dieva kalpotājiem?

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vai Jehovas lieciniekiem ir algoti garīdznieki?

Vai Jehovas liecinieki tiek dalīti garīdzniekos un lajos? Kas tiek iecelti par Dieva kalpotājiem?

Kā var kļūt par Jehovas liecinieku?

Mateja 28:19, 20 var lasīt, ka ir jāsper trīs soļi.

Cik daudz Jehovas liecinieku ir visā pasaulē?

Uzziniet, kā tiek apkopoti dati par Jehovas liecinieku draudzes locekļiem.

Uzskati

Vai Jehovas liecinieki tic Jēzum?

Kāpēc patiesajiem kristiešiem jātic Jēzum?

Vai Jehovas liecinieki uzskata, ka viņu reliģija ir vienīgā patiesā?

Vai Jēzus teica, ka pastāv daudzi ceļi, kas ved uz glābšanu?

Vai Jehovas liecinieki domā, ka tikai viņi tiks glābti?

Bībelē ir paskaidrots, kas varēs iegūt glābšanu.

Vai Jehovas liecinieki ir iecietīgi pret citām reliģijām?

Patiesos kristiešus raksturo iecietība.

Kāpēc Jehovas liecinieki atsakās no asins pārliešanas?

Pastāv daudz maldīgu priekšstatu par Jehovas lieciniekiem un asins pārliešanu. Uzziniet faktus par mūsu uzskatiem šajā jautājumā.

Vai Jehovas liecinieki piekrīt kreacionistu uzskatiem?

Vai jūs zinājāt, ka daži no kreacionistu uzskatiem ir pretrunā ar Bībeli?

Vai Jehovas liecinieki atzīst Veco Derību?

Vai kāda Bībeles daļa ir novecojusi? Uzziniet, kādus svarīgus vēsturiskus aprakstus un praktiskus padomus kristieši var atrast Vecajā Derībā.

Kāpēc Jehovas liecinieki Dieva pielūgsmē neizmanto krustu?

Kaut arī mēs esam kristieši, mēs neizmantojam Dieva pielūgsmē krustu. Kāpēc?

Organizācija

Kāpēc mēs izmantojam nosaukumu ”Jehovas liecinieki”?

Pievērsiet uzmanību, kāpēc mums ir šāds nosaukums.

Cik daudz Jehovas liecinieku ir visā pasaulē?

Uzziniet, kā tiek apkopoti dati par Jehovas liecinieku draudzes locekļiem.

Kas dibināja Jehovas liecinieku organizāciju?

Uzziniet, kāpēc var teikt, ka Čārlzs Teizs Rasels nebija jaunas reliģijas dibinātājs.

Kā tiek finansēta Jehovas liecinieku darbība?

Kā ir iespējams, ka visā pasaulē Jehovas liecinieku sludināšana vēršas plašumā, kaut arī viņi nevāc līdzekļus un viņiem nav jāmaksā desmitā tiesa?

Vai Jehovas liecinieki maksā desmito tiesu?

Vai Jehovas lieciniekiem ir jāziedo noteikta naudas summa?

Vai Jehovas lieciniekiem ir algoti garīdznieki?

Vai Jehovas liecinieki tiek dalīti garīdzniekos un lajos? Kas tiek iecelti par Dieva kalpotājiem?

Vai Jehovas liecinieku draudzēs sievietes drīkst sludināt?

Kāda nozīme Jehovas liecinieku pasaules mēroga sludināšanā ir sievietēm?

Kā ir organizētas Jehovas liecinieku draudzes?

Uzziniet, kā tiek vadītas un mācītas mūsu draudzes.

Kas ir Jehovas liecinieku Vadošā padome?

Vai tās locekļi ir mūsu organizācijas vadoņi?

Piederība organizācijai

Cik daudz Jehovas liecinieku ir visā pasaulē?

Uzziniet, kā tiek apkopoti dati par Jehovas liecinieku draudzes locekļiem.

Kā var kļūt par Jehovas liecinieku?

Mateja 28:19, 20 var lasīt, ka ir jāsper trīs soļi.

Vai Jehovas liecinieki vairās no bijušajiem savas organizācijas locekļiem?

Reizēm rodas vajadzība izslēgt kādu no draudzes, un tas šim cilvēkam var palīdzēt mainīt savu rīcību un atgriezties draudzē.

Sludināšana

Kāpēc Jehovas liecinieki sludina pa mājām?

Uzziniet, ko saviem mācekļiem lika darīt Jēzus.

Vai Jehovas liecinieki sludina pa mājām tādēļ, lai nopelnītu glābšanu?

Uzziniet vairāk par mūsu uzskatiem: kas ir glābšana, un kas to var iegūt.

Kāpēc Jehovas liecinieki iet pie cilvēkiem, kam jau ir sava ticība?

Kas mūs mudina iet pie cilvēkiem, kam ir sava ticība?

Kas ir Bībeles nodarbības?

Uzziniet atbildes uz jautājumiem par mūsu piedāvātajām bezmaksas Bībeles nodarbībām.

Vai Jehovas liecinieki veic misionāru darbu?

Kas un kāpēc kalpo par misionāriem? Vai ikviens var tikt apmācīts šim darbam?

Vai Jehovas liecinieku draudzēs sievietes drīkst sludināt?

Kāda nozīme Jehovas liecinieku pasaules mēroga sludināšanā ir sievietēm?

Sapulces un pielūgsme

Kāpēc Jehovas liecinieki savas sapulču vietas sauc par valstības zālēm?

Uzziniet, kāpēc Jehovas liecinieki savas sapulču vietas sauc par valstības zālēm.

Kāpēc Jehovas liecinieki Dieva pielūgsmē neizmanto krustu?

Kaut arī mēs esam kristieši, mēs neizmantojam Dieva pielūgsmē krustu. Kāpēc?

Viedoklis par Bībeli

Vai Jehovas liecinieki atzīst Veco Derību?

Vai kāda Bībeles daļa ir novecojusi? Uzziniet, kādus svarīgus vēsturiskus aprakstus un praktiskus padomus kristieši var atrast Vecajā Derībā.

Iesaistīšanās sabiedriskajā darbībā un politikā

Kāpēc Jehovas liecinieki ir politiski neitrāli?

Vai viņi apdraud valsts drošību?

Kāpēc Jehovas liecinieki nepiedalās karos?

Jehovas liecinieki visā pasaulē ir pazīstami ar to, ka nepiedalās karos. Uzziniet, kāpēc mums ir šāda pārliecība.

Vai Jehovas liecinieki palīdz dabas katastrofās cietušajiem?

Uzziniet, kā mēs sniedzam praktisku palīdzību dabas katastrofās cietušajiem Jehovas lieciniekiem un citiem cilvēkiem.

Privātā dzīve un ģimene

Vai Jehovas liecinieki pieņem medicīnisko palīdzību?

Daži domā, ka Jehovas liecinieki atsakās no jebkādas medicīnisko palīdzības. Vai tā ir patiesība?

Kāpēc Jehovas liecinieki atsakās no asins pārliešanas?

Pastāv daudz maldīgu priekšstatu par Jehovas lieciniekiem un asins pārliešanu. Uzziniet faktus par mūsu uzskatiem šajā jautājumā.

Vai Jehovas lieciniekiem ir aizliegtas noteiktas filmas, grāmatas vai dziesmas?

Kādi principi kristietim palīdz noteikt, kāda izklaide ir pieņemama?

Paražas un svētki

Kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Ziemassvētkus?

Daudzi cilvēki svin Ziemassvētkus, kaut arī zina par to pagānisko izcelsmi. Uzziniet, kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Ziemassvētkus.

Kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Lieldienas?

Vairums cilvēku Lieldienas uzskata par kristiešu svētkiem. Kāpēc tos nesvin Jehovas liecinieki?

Kas ir Jehovas liecinieki?

Vai Jehovas liecinieki ir kristieši?

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ar ko mēs atšķiramies no citām reliģijām, kas sevi dēvē par kristīgām.

Vai Jehovas liecinieki ir amerikāņu sekta?

Četri fakti par šo starptautisko organizāciju.

Vai Jehovas liecinieki ir cionisti?

Mēs savus uzskatus balstām uz Bībeli, un tajā nav teikts, ka viena etniskā grupa būtu labāka par citām.

Vai Jehovas liecinieki ir sekta?

Salīdziniet divus skaidrojumus apzīmējumam ”sekta” ar faktiem par Jehovas lieciniekiem.