Mēs sekojam Bībeles padomam ”godāt visdažādākos cilvēkus” neatkarīgi no viņu reliģiskajiem uzskatiem. (1. Pētera 2:17.) Piemēram, dažās valstīs ir vairāki simti tūkstošu Jehovas liecinieku. Tomēr mēs nemēģinām ietekmēt politiķus un varas iestādes, lai tās ierobežotu vai aizliegtu citu reliģiju darbību. Tāpat mēs neaicinām pieņemt tādus likumus, kas uzspiestu sabiedrībai mūsu morāli un reliģiskos uzskatus. Gluži pretēji, mēs pret citiem izturamies ar tādu pašu iecietību, kādu sagaidām no viņiem. (Mateja 7:12.)