Nē, Jehovas liecinieki nav sekta. Mēs esam kristieši, kas no sirds cenšas sekot Jēzus Kristus piemēram un dzīvot saskaņā ar viņa mācībām.

Kas ir sekta?

Jēdzienu ”sekta” cilvēki saprot ļoti dažādi. Tāpēc pievērsīsim uzmanību diviem apzīmējuma ”sekta” skaidrojumiem un pārdomāsim, kāpēc tie neattiecas uz Jehovas lieciniekiem.

  • Daži uzskata, ka apzīmējums ”sekta” attiecas uz jaunu, netradicionālu reliģiju. Tomēr Jehovas liecinieki nav izveidojuši kādu jaunu reliģiju. Pilnīgi pretēji — Jehovas liecinieki Dieva pielūgsmē seko paraugam, ko ir atstājuši pirmā gadsimta kristieši, kuru darbība un mācības ir aprakstītas Bībelē. (2. Timotejam 3:16, 17.) Mūsuprāt, jautājumā par to, kāda pielūgsme ir uzskatāma par tradicionālu, jāņem vērā Bībelē paustais viedoklis.

  • Daži uzskata, ka sektas ir bīstamas reliģiskas organizācijas, kuras vada kāds cilvēks. Jehovas liecinieki neuzskata par savu vadītāju kādu no cilvēku vidus. Mēs sekojam Jēzus norādījumam: ”Jums ir tikai viens Vadītājs, Kristus.” (Mateja 23:10.)

Atšķirībā no bīstamām sektām Jehovas liecinieki ar savu reliģisko darbību labvēlīgi ietekmē gan pašas organizācijas locekļus, gan citus cilvēkus. Piemēram, mūsu sludināšana ir palīdzējusi daudziem cilvēkiem atbrīvoties no tādiem sliktiem ieradumiem kā narkotisko vielu un pārmērīga alkoholisko dzērienu lietošana. Jehovas liecinieki visā pasaulē palīdz apgūt lasītprasmi un rakstītprasmi tūkstošiem cilvēku. Tāpat mēs sniedzam palīdzību dabas katastrofās cietušajiem. Jehovas liecinieki no sirds pūlas pozitīvi ietekmēt apkārtējos cilvēkus, tā rīkodamies saskaņā ar Jēzus sniegto norādījumu. (Mateja 5:13—16.)