Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Cik daudz Jehovas liecinieku ir visā pasaulē?

2015./2016. kalpošanas gada * pārskats

Jehovas liecinieku skaits visā pasaulē

8 340 982

Draudžu skaits

119 485

Valstu skaits, kurās tiek sludināts

240

Kas tiek iekļauti šajā skaitā?

Šajā skaitā tiek iekļauti tikai tie Jehovas liecinieki, kuri sludina labo vēsti par Dieva valstību. (Mateja 24:14.) Tas ietver sevī gan tos, kas ir kristīti Jehovas liecinieki, gan tos, kas vēl nav kristīti, bet atbilst prasībām, lai varētu sludināt.

Vai ir jāziedo nauda, lai kļūtu par Jehovas liecinieku?

Nē, nav. Ziedojumiem nav nekāda sakara ar to, vai kāds var kļūt par Jehovas liecinieku vai arī saņemt kādus īpašus uzdevumus mūsu organizācijā. (Apustuļu darbi 8:18—20.) Lielākā daļa ziedojumu ir anonīmi. Katrs Jehovas liecinieks ziedo savu laiku, spēku un līdzekļus pasaules mēroga darbam tik lielā mērā, cik pats to vēlas un cik ļauj viņa apstākļi. (2. Korintiešiem 9:7.)

Kā var zināt, cik daudz Jehovas liecinieku piedalās sludināšanā?

Jehovas liecinieki katru mēnesi iesniedz sludināšanas pārskatu savā draudzē. Šis pārskats tiek iesniegts brīvprātīgi.

Kad pārskati ir apkopoti draudzē, kopējos datus nosūta vietējai filiālei. Pēc tam filiāle nosūta datus par katru valsti vai teritoriju mūsu galvenajai pārvaldei.

Katra kalpošanas gada * beigās tiek noteikts lielākais Jehovas liecinieku skaits katrā valstī. Šie dati tiek apkopoti, lai noskaidrotu Jehovas liecinieku skaitu visā pasaulē. Pārskats par katru valsti, kā arī gadījumi no sludināšanas tiek publicēti Jehovas liecinieku gadagrāmatā. Šie pārskati mums sniedz uzmundrinājumu, tāpat kā līdzīgi pārskati uzmundrināja agrīnos kristiešus. (Apustuļu darbi 2:41; 4:4; 15:3.)

Vai kopējā skaitā tiek iekļauti arī tie, kas apmeklē Jehovas liecinieku draudžu sapulces, bet nesludina?

Jehovas liecinieku skaitā šādi cilvēki netiek iekļauti, taču viņi ir laipni gaidīti mūsu draudžu sapulcēs. Vairums no viņiem apmeklē ikgadējo Kristus nāves atceres vakaru, līdz ar to ir iespējams aptuveni aprēķināt, cik ir šādu cilvēku, no kopējā Atceres vakara apmeklētāju skaita atņemot Jehovas liecinieku skaitu. 2016. gadā Atceres vakaru apmeklēja 20 085 142 cilvēki.

Daudzi cilvēki bez maksas mācās Bībeli, bet neapmeklē mūsu sapulces. 2015./2016. kalpošanas gadā Bībeles nodarbības katru mēnesi vidēji tika vadītas ar 10 115 264 cilvēkiem vai cilvēku grupām.

Kāpēc dažkārt valstu statistikas datos norādītais Jehovas liecinieku skaits ir lielāks par jūsu sniegtajiem datiem?

Bieži vien valsts tautas skaitīšanas biroji savus datus iegūst, jautājot cilvēkiem, pie kuras reliģijas viņi sevi pieskaita. Piemēram, ASV Tautas skaitīšanas birojs atzīst, ka aptaujās ”cenšas noteikt, vai respondenti sevi uzskata par kādas reliģijas piekritēju”, piebilstot, ka iegūtie skaitļi tomēr ir ”vairāk subjektīvi nekā objektīvi”. Turpretī mēs, apkopojot datus par Jehovas liecinieku skaitu, tajā iekļaujam tikai tos, kas sludina citiem un sniedz pārskatu par savu darbību, nevis tos, kas sevi sauc par Jehovas lieciniekiem.

^ 2. rk. Kalpošanas gads sākas 1. septembrī un beidzas nākamā kalendārā gada 31. augustā. Piemēram, 2014./2015. kalpošanas gads sākās 2014. gada 1. septembrī un beidzās 2015. gada 31. augustā.

^ 16. rk. Kalpošanas gads sākas 1. septembrī un beidzas nākamā kalendārā gada 31. augustā. Piemēram, 2014./2015. kalpošanas gads sākās 2014. gada 1. septembrī un beidzās 2015. gada 31. augustā.