Kādi nepareizi uzskati ir izplatīti

Mīts. Jehovas liecinieki netic, ka ārsti varētu palīdzēt, tāpēc nemeklē medicīnisko palīdzību.

Fakts. Mēs vēlamies, lai mēs paši un arī mūsu ģimenes locekļi saņemtu vislabāko medicīnisko aprūpi. Ja rodas veselības problēmas, mēs vēršamies pie ārstiem, kas spēj nodrošināt ārstēšanu un ķirurģisko palīdzību bez asins pārliešanas. Mēs augstu novērtējam sasniegumus, kas ir gūti medicīnas nozarē. Bezasins ārstēšanas metodes, kas tika izstrādātas ar mērķi palīdzēt Jehovas lieciniekiem, tagad tiek izmantotas arī citu cilvēku ārstēšanai. Pašlaik pacientiem daudzās valstīs ir iespēja izvēlēties bezasins ārstēšanu, lai izvairītos no riskiem, kas ir saistīti ar asins pārliešanu, piemēram, dažādām slimībām, imūnsistēmas reakcijām un iespējamām mediķu kļūdām.

Mīts. Jehovas liecinieki uzskata, ka ticība var dziedināt cilvēkus.

Fakts. Mēs neveicam brīnumainu dziedināšanu.

Mīts. Ja asins pārliešanas vietā izmanto citus paņēmienus, tas izmaksā ļoti dārgi.

Fakts. Bezasins ārstēšanas metodes izmaksu ziņā ir pieejamas. *

Mīts. Atsakoties no asins pārliešanas, katru gadu mirst daudzi Jehovas liecinieki, arī bērni.

Fakts. Tas ir pilnīgi nepamatots apgalvojums. Ķirurgi regulāri izdara ļoti sarežģītas sirds, ortopēdiskās un orgānu transplantācijas operācijas, neizmantojot asins pārliešanu. * Pacientiem, tostarp bērniem, kuriem nepārlej asinis, atveseļošanās notiek tikpat ātri vai pat ātrāk nekā tiem, kam tiek pārlietas asinis. * Jebkurā gadījumā neviens nevar droši apgalvot, ka pacients noteikti nomirs, ja atteiksies no asins pārliešanas, un neviens nevar garantēt, ka pacients dzīvos, ja viņam tiks pārlietas asinis.

Kāpēc Jehovas liecinieki atsakās no asins pārliešanas?

Tas ir saistīts ar reliģiju, nevis medicīnu. Gan Vecajā Derībā, gan Jaunajā Derībā ir doti skaidri norādījumi atturēties no asinīm. (1. Mozus 9:4; 3. Mozus 17:10; 5. Mozus 12:23; Apustuļu darbi 15:28, 29.) Dieva acīs asinis simbolizē dzīvību. (3. Mozus 17:14.) Ņemot to vērā, mēs atsakāmies no asins izmantošanas ne tikai tāpēc, ka esam paklausīgi Dievam, bet arī tāpēc, ka cienām Dievu kā dzīvības devēju.

Mediķu uzskati mainās

Pat sarežģītas operācijas ir iespējams veikt bez asins pārliešanas

Savulaik mediķi uzskatīja, ka asins pārliešanas neizmantošana jeb tā dēvētā bezasins medicīna ir bīstama vai pat pašnāvnieciska. Bet pēdējo gadu laikā viņu uzskati ir mainījušies. Piemēram, 2004. gadā kādā medicīnas žurnālā varēja lasīt, ka ”daudzi ārstēšanas paņēmieni, kas tika izstrādāti Jehovas liecinieku vajadzībām, tuvāko gadu laikā kļūs par standartu”. * 2010. gadā kādā žurnāla Heart, Lung and Circulation rakstā bija teikts, ka ”bezasins ķirurģija būtu jāizmanto ne tikai Jehovas lieciniekiem vien — tai jākļūst par ķirurgu ikdienas prakses neatņemamu sastāvdaļu”.

Pašlaik tūkstošiem ārstu visā pasaulē izmanto tehnoloģijas, kas palīdz saglabāt pacienta asinis, lai veiktu sarežģītas operācijas bez asins izmantošanas. Šīs alternatīvās ārstēšanas metodes ir pieejamas pat attīstības zemēs, un šādu ārstēšanu izvēlas gan Jehovas liecinieki, gan citi cilvēki.

^ 8. rk. Sk. Transfusion and Apheresis Science, 33. sēj., 3. nr., 349. lpp.

^ 10. rk. Sk. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 134. sēj., 2. nr., 287., 288. lpp.; Texas Heart Institute Journal, 38. sēj., 5. nr., 563. lpp.; Basics of Blood Management, 2. lpp.; Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, 4. sēj., 2. nr., 39. lpp.

^ 10. rk. Sk. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 89. sēj., 6. nr., 918. lpp.; Heart, Lung and Circulation, 19. sēj., 658. lpp.

^ 14. rk. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, 4. sēj., 2. nr., 39. lpp.