Jēzus minēja, kādi soļi ir jāsper, lai kļūtu par Jehovas liecinieku, un par to var lasīt Mateja 28:19, 20. Šajos pantos ir norādīts, kas jādara, lai kļūtu par Kristus mācekli un liecinātu jeb stāstītu citiem par Jehovu.

1. solis. Jāuzzina, ko māca Bībele. Jēzus saviem sekotājiem deva norādījumu gatavot mācekļus un tos mācīt. (Mateja 28:19, 20.) Bībele, īpaši Jēzus Kristus mācības, var palīdzēt veidot laimīgu un jēgpilnu dzīvi. (2. Timotejam 3:16, 17.) Jehovas liecinieki piedāvā bezmaksas Bībeles stundas, kurās var uzzināt, ko māca Bībele. (Mateja 10:7, 8; 1. Tesalonikiešiem 2:13.)

2. solis. Jādzīvo saskaņā ar uzzināto. Jēzus sacīja, ka tiem, kas apgūst zināšanas no Bībeles, jāmācās pildīt visu, ko viņš ir licis. (Mateja 28:20.) Tas nozīmē, ka Bībeles stundas ir kaut kas vairāk nekā tikai prāta vingrinājumi — iegūtās zināšanas mudina veikt ievērojamas izmaiņas rīcībā un domāšanā. (Apustuļu darbi 10:42; Efesiešiem 4:22—​29; Ebrejiem 10:24, 25.) Tad cilvēks pieņem personisku lēmumu sekot Jēzum un veltīt savu dzīvi kalpošanai Dievam Jehovam. (Mateja 16:24.)

3. solis. Jātiek kristītam. (Mateja 28:19.) Bībelē kristīšanās ir salīdzināta ar apglabāšanu. (Salīdzināt Romiešiem 6:2—4.) Kristījoties cilvēks it kā nomirst iepriekšējam dzīvesveidam un uzsāk jaunu dzīvi. Kristīšanās ir publisks apliecinājums tam, ka Jēzus māceklis ir spēris pirmos divus soļus un lūdz Dievam tīru sirdsapziņu. (Ebrejiem 9:14; 1. Pētera 3:21.)

Kā es varu zināt, vai esmu gatavs kristīties?

Vērsies pie draudzes vecākajiem. Viņi aprunāsies ar tevi, lai pārliecinātos, ka tu saproti, ko nozīmē kristīšanās, ka tu dzīvo saskaņā ar uzzināto un no brīvas gribas esi devis Dievam solījumu viņam kalpot. (Apustuļu darbi 20:28; 1. Pētera 5:1—3.)

Vai šie soļi jāsper arī tiem, kas uzauguši Jehovas liecinieku ģimenē?

Jā. Bībelē vecāki tiek mudināti audzināt un pamācīt bērnus ”tā, kā grib Jehova”. (Efesiešiem 6:4.) Taču, bērnam pieaugot, viņam jāpieņem personisks lēmums apgūt Bībeles mācības un dzīvot saskaņā ar tām, lai viņš varētu kristīties. (Romiešiem 12:2.) Galu galā ikvienam jāizdara sava izvēle, pie kuras reliģijas viņš piederēs. (Romiešiem 14:12; Galatiešiem 6:5.)