Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Ziemassvētkus?

Kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Ziemassvētkus?

Izplatīti nepareizi uzskati

Mīts. Jehovas liecinieki nesvin Ziemassvētkus, jo viņi netic Jēzum.

Fakts. Mēs esam kristieši. Mēs ticam, ka izglābties var vienīgi ar Jēzus Kristus starpniecību. (Apustuļu darbi 4:12.)

Mīts. Mācot, ka nav jāsvin Ziemassvētki, jūs veicināt ģimeņu šķelšanos.

Fakts. Mums ļoti rūp ģimeņu labklājība, un mēs izmantojam Bībeli, lai tās stiprinātu.

Mīts. Jūs nepaužat Ziemassvētkiem raksturīgo garu, kas mudina uz devīgumu, tiekšanos pēc miera un labiem darbiem.

Fakts. Mēs cenšamies būt devīgi un tiecamies pēc miera katru dienu. (Salamana Pamācības 11:25; Romiešiem 12:18.) Piemēram, tas, kā tiek vadītas mūsu draudzes sapulces, un tas, kā mēs sludinām, ir saskaņā ar Jēzus norādījumu: ”Jūs esat dabūjuši bez maksas, tāpēc dodiet bez maksas.” (Mateja 10:8.) Un vēl mēs pievēršam cilvēku uzmanību Dieva valstībai kā vienīgai patiesai cilvēces cerībai uz mieru visā pasaulē. (Mateja 10:7.)

Kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Ziemassvētkus?

  • Jēzus ir devis norādījumu, ka ir jāpiemin viņa nāve, nevis dzimšana. (Lūkas 22:19, 20.)

  • Jēzus apustuļi un agrīnie viņa sekotāji nesvinēja Ziemassvētkus. Enciklopēdijā New Catholic Encyclopedia paskaidrots, ka ”Ziemassvētku svinības tika ieviestas ne agrāk kā [mūsu ēras] 243. gadā,” un tas ir vairāk nekā gadsimtu pēc pēdējā apustuļa nāves.

  • Nav nekādu pierādījumu, ka Jēzus piedzima 25. decembrī, viņa dzimšanas datums Bībelē nav minēts.

  • Mēs uzskatām, ka Ziemassvētku svinības nav pieņemamas Dievam, jo šo svētku pamatā ir pagāniskas tradīcijas un rituāli. (2. Korintiešiem 6:17.)

Vai tam ir nozīme — svinēt Ziemassvētkus vai ne?

Daudzi svin Ziemassvētkus, kaut arī zina par to pagānisko izcelsmi un par to, ka tiem nav pamatojuma Bībelē. Šādi cilvēki varētu jautāt: kāpēc kristiešiem būtu jāatsakās no tik populāriem svētkiem? Kāpēc pievērst tik lielu vērību Ziemassvētku izcelsmei?

Bībelē mēs tiekam mudināti rīkoties apdomīgi un ”likt lietā savas prāta spējas”. (Romiešiem 12:1, 2.) Tā māca augstu vērtēt patiesību. (Jāņa 4:23, 24.) Kaut arī mums nav vienalga, ko citi par mums domā, mēs it visā cenšamies ievērot Bībeles principus, pat ja šī iemesla dēļ mēs kļūstam nepopulāri.

Lai gan mēs nesvinam Ziemassvētkus, mēs respektējam citu tiesības pieņemt savu lēmumu šajā jautājumā. Mēs neuzspiežam pārējiem savu viedokli par Ziemassvētkiem un neliedzam tos svinēt citiem.