Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Jehovas liecinieki palīdz dabas katastrofās cietušajiem?

Vai Jehovas liecinieki palīdz dabas katastrofās cietušajiem?

Jā, Jehovas liecinieki bieži palīdz, kad notiek dabas katastrofas. Mēs sniedzam praktisku atbalstu gan Jehovas lieciniekiem, gan citiem cilvēkiem. Tas ir saskaņā ar Bībeles norādījumu, kas lasāms Vēstulē galatiešiem, 6. nodaļas10. pantā: ”Darīsim labu visiem, bet jo īpaši ticības biedriem.” Tāpat mēs cenšamies cietušajiem sniegt emocionālu un garīgu atbalstu, kas šādās reizēs ir ļoti vajadzīgs. (2. Korintiešiem 1:3, 4.)

Kā tiek organizēta palīdzība

Pēc dabas katastrofas draudžu vecākie vietā, kur notikusi katastrofa, mēģina sazināties ar visiem draudžu locekļiem, lai pārliecinātos, ka viņi ir drošībā, un noskaidrotu, kāda palīdzība viņiem būtu vajadzīga. Pēc tam vecākie informē par to attiecīgo Jehovas liecinieku filiāli, kā arī ziņo par sākotnēji veiktajiem palīdzības pasākumiem.

Ja vietējās draudzes pašas nav spējīgas sniegt nepieciešamo palīdzību, Jehovas liecinieku Vadošā padome organizē, lai tiktu nodrošināts viss vajadzīgais. Līdzīgi cits par citu rūpējās agrīnie kristieši bada laikā. (1. Korintiešiem 16:1—​4.) Jehovas liecinieku vietējā filiāle izveido palīdzības komitejas, kas koordinē palīdzības sniegšanu. Jehovas liecinieki no citām vietām labprāt ziedo savu laiku un līdzekļus, lai sniegtu palīdzību. (Salamana Pamācības 17:17.)

Finansējums

Palīdzības sniegšana dabas katastrofās cietušajiem ir viens veids, kā tiek izmantoti Jehovas liecinieku filiālēm nosūtītie ziedojumi. (Apustuļu darbi 11:27—​30; 2. Korintiešiem 8:13—​15.) Tā kā visu darbu paveic brīvprātīgie strādnieki, piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti tieši nepieciešamās palīdzības sniegšanai, nevis administratīvo izdevumu segšanai. Visi ziedojumi tiek izmantoti ļoti pārdomāti. (2. Korintiešiem 8:20.)