Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Jehovas liecinieku draudzēs sievietes drīkst sludināt?

Jā, drīkst. Visi Jehovas liecinieki ir sludinātāji jeb kalpotāji, tostarp vairāki miljoni sieviešu. Bībelē par sievietēm, kas kalpo Dievam, ir lasāms pravietojums, ka ”prieka vēsts sludinātāju bija liels pulks”. (Psalms 68:12.)

Jehovas liecinieces seko Bībelē minēto sieviešu piemēram. (Salamana Pamācības 31:10—31.) Lai gan sievietes neuzņemas vadību draudzē, viņas aktīvi piedalās sludināšanā. Tāpat viņas māca Bībeles principus saviem bērniem. (Salamana Pamācības 1:8.) Jehovas liecinieces cenšas labvēlīgi ietekmēt citus gan ar saviem vārdiem, gan ar darbiem. (Titam 2:3—5.)