Iet uz pamatdaļu

Kāpēc Jehovas liecinieki iet pie cilvēkiem, kam jau ir sava ticība?

Kāpēc Jehovas liecinieki iet pie cilvēkiem, kam jau ir sava ticība?

Mēs esam pamanījuši, ka daudzi cilvēki, kuriem ir sava ticība, labprāt runā par Bībeles tēmām. Protams, mēs cienām ikviena cilvēka tiesības uz saviem uzskatiem, kas atšķiras no mūsējiem, un mēs neuzspiežam citiem savu vēsti.

Kad runājam ar cilvēkiem par reliģiskiem jautājumiem, mēs cenšamies sekot Bībeles padomam ”darīt to ar lēnprātību un dziļu cieņu”. (1. Pētera 3:15.) Mēs apzināmies, ka daļa cilvēku nevēlēsies uzklausīt mūsu vēsti. (Mateja 10:14.) Taču mēs nevaram zināt cilvēku nostāju, kamēr neesam ar viņiem parunājuši. Tāpat mēs saprotam, ka ikviena apstākļi dzīvē var mainīties.

Piemēram, cilvēks, kas vienu dienu varbūt ir pārāk aizņemts, lai runātu ar mums, citā dienā labprāt piekritīs sarunai. Turklāt daudzi cilvēki sastopas ar aizvien jaunām problēmām un grūtībām, kas viņos var izraisīt interesi par Bībeli. Tāpēc mēs cenšamies runāt ar cilvēkiem vairākkārt.