Iet uz pamatdaļu

Vai Jehovas lieciniekiem ir algoti garīdznieki?

Sekojot pirmā gadsimta kristiešu draudzes paraugam, Jehovas liecinieki netiek dalīti garīdzniekos un lajos. Visi kristītie organizācijas locekļi ir iecelti par Dieva kalpotājiem un piedalās sludināšanā un mācīšanā. Jehovas liecinieki ir organizēti draudzēs, kurās vidēji ir ap 100 locekļiem. Katrā draudzē garīgi nobrieduši vīrieši kalpo par draudzes vecākajiem. (Titam 1:5.) Par savu darbu viņi nesaņem atalgojumu.