Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Jehovas lieciniekiem ir aizliegtas noteiktas filmas, grāmatas vai dziesmas?

Vai Jehovas lieciniekiem ir aizliegtas noteiktas filmas, grāmatas vai dziesmas?

Nē, mūsu organizācija neveido aizliegto filmu, grāmatu vai dziesmu sarakstu. Kāpēc?

● Bībelē katrs kristietis tiek mudināts attīstīt ”spriestspēju”, lai atšķirtu labu no ļauna. (Ebrejiem 5:14.)

● Bībelē ir atrodami pamatprincipi, kas kristietim var palīdzēt noteikt, kāda izklaide ir pieņemama. * Visās dzīves jomās mūsu mērķis ir ”pārliecināties, kas ir patīkams Kungam”. (Efesiešiem 5:10.)

● Bībelē ir norādīts, ka ģimenes galvam ir zināma vara, tāpēc viņš var pieņemt lēmumu aizliegt noteikta veida izklaidi saviem ģimenes locekļiem. (1. Korintiešiem 11:3; Efesiešiem 6:1—4.) Tomēr ārpus ģimenes loka nevienam nav tiesību norādīt, kādas filmas, dziesmas vai mākslinieki nav pieņemami kristiešu draudzes locekļiem. (Galatiešiem 6:5.)

^ 4. rk. Piemēram, Bībelē ir nosodīts viss, kas veicina spiritismu, netiklību un vardarbību. (5. Mozus 18:10—​13; Efesiešiem 5:3; Kolosiešiem 3:8.)