Iet uz pamatdaļu

Kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Lieldienas?

Kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Lieldienas?

Izplatīti nepareizi uzskati

Mīts. Jehovas liecinieki nesvin Lieldienas, jo viņi nav kristieši.

Fakts. Mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, un mēs no sirds cenšamies ”vienmēr staigāt viņa pēdās”. (1. Pētera 2:21; Lūkas 2:11.)

Mīts. Jūs neticat, ka Jēzus tika piecelts no mirušajiem.

Fakts. Mēs ticam, ka Jēzus tika augšāmcelts; mēs to uzskatām par kristīgās ticības stūrakmeni un cenšamies to uzsvērt mūsu sludināšanā. (1. Korintiešiem 15:3, 4, 12—15.)

Mīts. Vai jūs neuztrauc, ka jūs atņemat saviem bērniem Lieldienu izpriecas?

Fakts. Mēs mīlam savus bērnus un nežēlojam spēkus, lai viņus audzinātu un palīdzētu viņiem justies laimīgiem. (Titam 2:4.)

Kāpēc Jehovas liecinieki nesvin Lieldienas?

  • Lieldienu svinībām nav pamatojuma Bībelē.

  • Jēzus ir devis norādījumu, ka ir jāpiemin viņa nāve, nevis augšāmcelšana. Mēs pieminam Kristus nāvi katru gadu viņa nāves gadadienā, vadoties pēc Bībeles lunārā kalendāra. (Lūkas 22:19, 20.)

  • Mēs uzskatām, ka šie svētki Dievam nav pieņemami, jo Lieldienu tradīcijas ir cēlušās no seniem auglības rituāliem. Dievs no mums prasa nedalītu padevību, un viņu aizvaino, ja mēs veicam viņam nepieņemamas reliģiskas darbības. (2. Mozus 20:5; 1. Ķēniņu 18:21.)

Mēs uzskatām, ka mūsu lēmums nesvinēt Lieldienas ir balstīts uz Bībeli, kurā mēs tiekam mudināti ”neatlaisties no.. gudra padoma” jeb izmantot spriestspēju un gudrību, nevis vienkārši sekot cilvēku paražām. (Salamana Pamācības 3:21, Bībeles 2012. gada izdevums; Mateja 15:3.) Ja kāds vēlas uzzināt mūsu viedokli par Lieldienām, mēs labprāt to paskaidrojam, bet mēs arī respektējam katra cilvēka tiesības izlemt, kā rīkoties attiecīgajā jautājumā. (1. Pētera 3:15.)