Medicīniskā informācija klīnicistiem

Medicīnas literatūrā ir liels skaits klīnisko pārskatu par sarežģītām medicīniskajām un ķirurģiskajām procedūrām, kas sekmīgi tiek veiktas, nepārlejot alogēnas pilnasinis vai asins sastāvdaļu galvenos komponentus. Izvairīšanās no asins pārliešanas ietver tādu klīnisko stratēģiju optimālu izmantošanu, kas samazina asins zudumu, saglabā autologās asinis, uzlabo hematopoēzi un palielina anēmijas panesību. Šajā sadaļā ir ietverti zinātniski recenzētu rakstu citāti no vadošajiem medicīnas žurnāliem, sniedzot pierādījumus, kas atbalsta autologo asiņu saglabāšanas metožu izmantošanu un alternatīvas asins pārliešanai.

 

Sazināties ar mums