Jehova jeb Jahve ir Dieva personvārds, kas atrodams Bībelē. (2. Mozus 6:3, zemsv. piez.) Liecinieks ir cilvēks, kas dara zināmus uzskatus vai faktus, par kuru patiesumu ir pārliecināts.

Mūsu nosaukums ”Jehovas liecinieki” norāda, ka esam kristieši, kas apliecina patiesību par Jehovu, visa Radītāju. (Atklāsmes 4:11.) Mēs liecinām citiem ar savu dzīvesveidu un ar to, ka stāstām viņiem, ko esam uzzinājuši no Bībeles. (Jesajas 43:10—12; 1. Pētera 2:12.)