Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Jehovas liecinieki ir kristieši?

Vai Jehovas liecinieki ir kristieši?

Jā, mēs esam kristieši. To apliecina šādi fakti:

  • Mēs cenšamies cieši sekot Jēzus Kristus mācībām un paraugam. (1. Pētera 2:21.)

  • Mēs ticam, ka Jēzus ir vienīgais, ar kura palīdzību ir iespējams iegūt glābšanu, un ka ”zem debesīm cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kas mums var nest glābšanu”. (Apustuļu darbi 4:12.)

  • Kad cilvēks kļūst par Jehovas liecinieku, viņš tiek kristīts Jēzus vārdā. (Mateja 28:18, 19.)

  • Mēs lūgšanas sakām Jēzus vārdā. (Jāņa 15:16.)

  • Mēs ticam, ka Jēzus ir ”galva” — viņam ir piešķirta vara pār visiem cilvēkiem. (1. Korintiešiem 11:3.)

Tomēr daudzējādā ziņā mēs atšķiramies no citām reliģijām, kas sevi dēvē par kristīgām. Piemēram, mēs uzskatām, ka, saskaņā ar Bībeli, Jēzus ir Dieva Dēls, nevis trīsvienības daļa. (Mateja 16:16; Marka 12:29.) Mēs neticam nemirstīgai dvēselei, neredzam bībelisku pamatojumu apgalvojumam, ka Dievs mūžīgi mokot cilvēkus ellē, un neuzskatām, ka cilvēkiem, kas veic reliģisku kalpošanu, būtu jāpiešķir tituli, kas viņus paaugstinātu pār citiem. (Salamans Mācītājs 9:5; Ecēhiēla 18:4; Mateja 23:8—10.)