Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kāpēc Jehovas liecinieki Dieva pielūgsmē neizmanto krustu?

Daudzi cilvēki uzskata krustu par kristietības simbolu. Kaut arī Jehovas liecinieki ir kristieši, viņi neizmanto Dieva pielūgsmē krustu. Kāpēc?

Viens iemesls ir tāds, ka saskaņā ar Bībeli Jēzus mira nevis pie krusta, bet pie staba. Turklāt Bībelē kristieši tiek mudināti ”bēgt no elkdievības”, un tas nozīmē neizmantot krustu Dieva pielūgsmē. (1. Korintiešiem 10:14; 1. Jāņa 5:21.)

Zīmīgi, ka Jēzus teica: ”Pēc tā visi sapratīs, ka jūs esat mani mācekļi — ja jūsu starpā būs mīlestība.” (Jāņa 13:34, 35.) Ar šiem vārdiem Jēzus norādīja, ka viņa patiesos sekotājus varēs pazīt pēc pašaizliedzīgas mīlestības, nevis krusta vai kāda cita reliģiska simbola.