Nē, Jehovas liecinieki nemaksā desmito tiesu. Mūsu darbība tiek atbalstīta ar anonīmiem ziedojumiem. Kas ir desmitā tiesa, un kāpēc Jehovas liecinieki to nemaksā?

Mozus bauslībā senajiem izraēliešiem tika dots norādījums maksāt desmito tiesu jeb desmito daļu no visa, kas viņiem piederēja. Tomēr Bībelē ir skaidri teikts, ka šis likums, tostarp ”pavēle ievākt desmito tiesu”, neattiecas uz kristiešiem. (Ebrejiem 7:5, 18; Kolosiešiem 2:13, 14.)

Jehovas liecinieki nemaksā desmito tiesu un nenes dedzināmos upurus, tā sekodami pirmā gadsimta kristiešu paraugam. Mēs savu darbību atbalstām divējādi: bez atlīdzības piedaloties kalpošanā un dodot ziedojumus.

Tā mēs ievērojam kristiešiem doto norādījumu, kas lasāms Bībelē: ”Lai ikviens dara tā, kā savā sirdī ir apņēmies, nevis negribīgi vai piespiedu kārtā, jo Dievs mīl priecīgu devēju”. (2. Korintiešiem 9:7.)