Iet uz pamatdaļu

Informācija varas pārstāvjiem

Šajā sadaļā ir atrodama oficiālā informācija par Jehovas lieciniekiem, kas paredzēta varas pārstāvjiem.

Informatīvi bukleti

Šie bukleti, kuros ir apskatīti būtiski jautājumi, kas saistīti ar Jehovas liecinieku darbību, ir paredzēti varas pārstāvjiem, cilvēktiesību organizācijām un juristiem.