Iet uz pamatdaļu

Jehovas liecinieku draudzes sapulces

Uzziniet par mūsu sapulcēm. Noskaidrojiet, kur jūsu apkaimē notiek sapulces.

Atrodiet jums tuvāko vietu (opens new window)

Kā notiek mūsu sapulces?

Jehovas liecinieku draudzes sapulces notiek divas reizes nedēļā. (Ebrejiem 10:24, 25.) Šajās sapulcēs, ko var brīvi apmeklēt ikviens, mēs pētām Bībeli un mācāmies tās principus izmantot dzīvē.

Bieži sapulcēs arī klausītāji ir aicināti piedalīties jautājumu apspriešanā, ja viņi to vēlas. Sapulces sākas un beidzas ar dziesmu un lūgšanu.

Uz sapulcēm ir laipni aicināti visi interesenti, ne tikai Jehovas liecinieki. Ieeja ir brīva, un sapulcēs nenotiek naudas vākšana.