Katru draudzi pārrauga draudzes vecākie. Aptuveni 20 draudzes veido vienu rajonu. Draudzes periodiski apmeklē ceļojoši vecākie, kurus sauc par rajona pārraugiem.

Uz Bībeli balstītu vadību un norādījumus draudzēm sniedz Vadošā padome, ko veido ilggadēji Jehovas liecinieki, kuri strādā Jehovas liecinieku galvenajā pārvaldē Vorvikā (ASV, Ņujorkas štats). (Apustuļu darbi 15:23—29; 1. Timotejam 3:1—7.)