Bībelē ir atrodamas labākās atbildes uz dzīves sarežģītākajiem jautājumiem, un jau daudzus gadsimtus tā cilvēkiem ir sniegusi drošu vadību. Šajā sadaļā varēsiet uzzināt, kāpēc Bībelei var uzticēties, kā pētīt Bībeli un cik praktiski ir tās padomi. (2. Timotejam 3:16, 17.)