Iet uz pamatdaļu

Bībele internetā

Lasiet vai klausieties Bībeli tiešsaistē vai bez maksas lejupielādējiet Bībeles audioierakstus un video zīmju valodās. Bībeles Jaunās pasaules tulkojums ir precīzs un viegli lasāms. Tas pilnībā vai daļēji ir izdots vairāk nekā 210 valodās. Šis izdevums ir iespiests vairāk nekā 240 miljonos eksemplāru.

IZKĀRTOJUMS

BĪBELES JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS