Iet uz pamatdaļu

Bībeles pantu skaidrojums

Varbūt ir Bībeles panti, kurus jūs esat dzirdējuši un gribētu saprast labāk. Tādā gadījumā ir noderīgi iedziļināties šo pantu kontekstā un izpētīt tiem pievienotās zemsvītras piezīmes un paralēlās Rakstu vietas.

Psalma 37:4 skaidrojums. ”Priecājies Kungā!”

Šis psalms mudina rīkoties gudri un būt tādiem cilvēkiem, pret kuriem Dievs ir labvēlīgs.