Vai Bībelē teiktais saskan ar zinātniskiem faktiem? Vai Bībele ir precīza, ja ir skarti zinātniskas dabas jautājumi? Pievērsiet uzmanību, ko atklāj daba un ko par to saka zinātnieki, kas pēta dabas procesus.