2. Timotejam 3:1—17

  • Grūti laiki pēdējās dienās (1—​7)

  • Timotejs ir sekojis Pāvila paraugam (8—​13)

  • ”Neatkāpies no tā, ko esi mācījies” (14—​17)

    • ”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti” (16)

3  Bet ņem vērā, ka pēdējās dienās+ iestāsies īpaši grūti laiki,  jo cilvēki būs patmīlīgi, mantkārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neuzticīgi,  bezsirdīgi*, nepiekāpīgi, apmelotāji, nesavaldīgi, nežēlīgi*, bez mīlestības pret labo,  nodevēji, stūrgalvīgi, uzpūtīgi, tādi, kas mīl baudas, nevis Dievu,  kas ārēji gan izrāda dievbijību, bet nedzīvo dievbijīgi*.+ No tādiem novērsies!  Tādi cilvēki ielavās svešās ģimenēs un apmāna vājas sievietes, kas ir apkrautas ar grēkiem un viegli padodas visādām iegribām,  kas aizvien mācās, bet tā arī nekad nespēj pilnībā izprast patiesību.  Tāpat kā Janne un Jambre pretojās Mozum, arī šie pretojas patiesībai, viņu prāts ir pilnīgi samaitāts, un Dievs nav pret viņiem labvēlīgs, jo viņi nedzīvo ticībā.  Tomēr viņi negūs panākumus, jo viņu neprāts visiem kļūs skaidri redzams, tāpat kā notika ar tiem diviem.+ 10  Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai un nopietni ņēmis vērā manu paraugu — manu dzīvesveidu,+ manu mērķi, manu ticību, manu pacietību, manu mīlestību, manu izturību, 11  manas vajāšanas un ciešanas, kādas es pieredzēju Antiohijā,+ Ikonijā+ un Listrā.+ Es panesu šīs vajāšanas, un Kungs no tām visām mani izglāba.+ 12  Jā gan, visi, kas vēlas dievbijīgi dzīvot, būdami Kristus Jēzus sekotāji, tiks vajāti.+ 13  Bet ļauni cilvēki un krāpnieki ieslīgs arvien lielākā ļaunumā, maldinādami citus un paši maldīdamies.+ 14  Bet tu neatkāpies no tā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies*,+ jo tu zini, no kā esi to mācījies, 15  un jau no pašas mazotnes+ tu pazīsti svētos Rakstus,+ kas tevi var darīt gudru, lai tu iegūtu glābšanu, pateicoties ticībai Kristum Jēzum.+ 16  Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti,+ un tie ir noderīgi mācīšanai,+ aizrādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā,+ 17  lai cilvēks, kas kalpo Dievam, būtu gatavs visam, pilnīgi sagatavots ikvienam labam darbam.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”bez mīļuma”.
Vai ”neganti”.
Vai ”viņu dzīvē tās spēks neparādās”.
Vai ”tiki pārliecināts”.