Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Jehovas liecinieki uzskata, ka viņu reliģija ir vienīgā patiesā?

Katram, kurš nopietni domā par reliģiskiem jautājumiem, būtu jābūt pārliecinātam, ka viņa izvēlētā reliģija ir pieņemama Dievam un Jēzum. Vai gan citādi būtu vērts pie tās piederēt?

Jēzus Kristus neuzskatīja, ka pastāv daudz reliģiju jeb ceļu, kas visi ved uz glābšanu. Gluži pretēji, viņš teica: ”Šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un to atrod tikai nedaudzi.” (Mateja 7:14.) Jehovas liecinieki ir pārliecināti, ka viņi ir atraduši šo ceļu. Ja tā nebūtu, viņi meklētu citu reliģiju.