Iet uz pamatdaļu

Vai Jehovas liecinieki piekrīt kreacionistu uzskatiem?

Nē, nepiekrīt. Jehovas liecinieki tic, ka Dievs ir visa Radītājs. Bet viņi nepiekrīt kreacionistu uzskatiem, jo daži no kreacionistu apgalvojumiem ir pretrunā ar Bībeli. Apskatīsim divus piemērus.

  1. Sešu radīšanas dienu ilgums. Daži kreacionisti apgalvo, ka katra no radīšanas dienām bija 24 stundas gara. Tomēr vārds ”diena” Bībelē var apzīmēt ļoti garu laika posmu. (1. Mozus 2:4, Bībeles 2012. gada izdevums; Psalms 90:4.)

  2. Zemes vecums. Daži kreacionisti uzskata, ka Zeme ir tikai nedaudzus tūkstošus gadus veca. Tomēr saskaņā ar Bībelē rakstīto Zeme un Visums eksistēja vēl pirms sešām radīšanas dienām. (1. Mozus 1:1.) Šī iemesla dēļ Jehovas liecinieki neapstrīd zinātniskos faktus, kas liecina, ka Zeme ir miljardiem gadu veca.

Kaut arī Jehovas liecinieki tic radīšanai, viņi nav pret zinātni. Viņi uzskata, ka Bībele ir saskaņā ar objektīviem zinātniskiem faktiem.