Jā. Lai kur Jehovas liecinieki dzīvotu, viņi visi cenšas paust misionāru garu, regulāri stāstot par savu ticību cilvēkiem, kurus satiek kalpošanā. (Mateja 28:19, 20.)

Pie tam nereti Jehovas liecinieki sludina tur, kur daudzi cilvēki vēl nav dzirdējuši labo vēsti, vai šai nolūkā pat pārceļas uz citām vietām savā valstī. Bet daži Jehovas liecinieki dodas uz citām zemēm, lai paplašinātu savu kalpošanu. Viņi priecājas, ka var piedalīties Jēzus pravietisko vārdu piepildīšanā: ”Jūs būsiet man liecinieki.. līdz pašai zemes malai.” (Apustuļu darbi 1:8.)

1943. gadā tika izveidota skola īpašai misionāru apmācībai. No tā laika vairāk nekā astoņi tūkstoši Jehovas liecinieku ir mācījušies šajā skolā, kurai dots nosaukums Gileādas skola.