Iet uz pamatdaļu

Vai Jehovas liecinieki vairās no bijušajiem savas reliģijas locekļiem?

Vai Jehovas liecinieki vairās no bijušajiem savas reliģijas locekļiem?

 Ja kristīts Jehovas liecinieks vairs nesludina citiem un, iespējams, ir pārstājis kontaktēties ar ticības biedriem, mēs no viņa nevairāmies. Mēs cenšamies palīdzēt viņam atjaunot interesi par garīgiem jautājumiem.

 Ja kāds izdara nopietnu grēku, viņš netiek automātiski izslēgts no draudzes. Tomēr, ja kristītam Jehovas lieciniekam izveidojas paradums rīkoties pretēji Bībeles morāles normām un viņš nenožēlo savu rīcību, tad viņš tiek izslēgts no draudzes un draudze vairās no kontaktiem ar viņu. Bībelē ir skaidri pavēlēts: ”Padzeniet ļauno no sava vidus!” (1. Korintiešiem 5:13.)

 Bet kā ir tad, ja no draudzes tiek izslēgts cilvēks, kura sieva un bērni joprojām ir Jehovas liecinieki? Šis cilvēks vairs nepieder pie reliģijas, kas viņu vienoja ar ģimeni, taču radniecības saites tas nemaina. Ar to netiek izbeigtas attiecības laulībā un ģimenē.

 Cilvēki, kas ir izslēgti no draudzes, joprojām drīkst apmeklēt mūsu reliģiskās sapulces. Ja viņi vēlas, viņi var saņemt padomus no draudzes vecākajiem. Mērķis ir palīdzēt šādiem cilvēkiem no jauna saskaņot savu dzīvi ar prasībām, kādām jāatbilst Jehovas lieciniekiem. Ja kāds, kas ir izslēgts no draudzes, pārtrauc nepareizo rīcību un apliecina patiesu vēlēšanos dzīvot saskaņā ar Bībeles normām, viņam ir iespēja atkal pievienoties draudzei.