Iet uz pamatdaļu

Vai Jehovas liecinieki ir cionisti?

Vai Jehovas liecinieki ir cionisti?

Nē, Jehovas liecinieki nav cionisti. Jehovas liecinieki ir kristieši, kas savus uzskatus balsta uz Bībeli. Lai gan dažas reliģijas apgalvo, ka ebreju pulcēšana Palestīnā ir saistīta ar Bībeles pravietojumu piepildīšanos, Jehovas liecinieki tam nepiekrīt. Viņi neuzskata, ka par šādu politisku kustību būtu pravietots Svētajos Rakstos. Bībelē netiek atbalstīts uzskats, ka viena valsts vai tauta būtu labāka par citām. Jehovas liecinieku oficiālajā izdevumā, žurnālā Sargtornis, bija skaidri teikts: ”Cionisma kustībai nav pamatojuma Bībelē.”

Britu enciklopēdijā cionisms ir raksturots kā ”ebreju nacionālistiska kustība, kuras mērķis ir bijis izveidot un nostiprināt nacionālu ebreju valsti Palestīnā”. Cionisma saknes ir meklējamas gan reliģijā, gan politikā. Jehovas liecinieki nepiekrīt cionistu reliģiskajiem uzskatiem un ir pilnīgi neitrāli jautājumos, kas saistīti ar viņu īstenoto politiku.

Jehovas liecinieki ir reliģiska organizācija, un tā neatbalsta nevienu politisku kustību, arī cionismu. Jehovas liecinieku neitralitāte politiskajos jautājumos ir labi zināms fakts, un dažās zemēs viņi ir pieredzējuši spēcīgas vajāšanas, jo nav atkāpušies no savas pārliecības. Jehovas liecinieki uzskata, ka tikai Dieva debesu valstība nodrošinās paliekošu mieru uz zemes; neviena cilvēku valdība vai kustība nespēj to paveikt.

Viens no Jehovas liecinieku pamatprincipiem ir paklausība laicīgajai varai. Jehovas liecinieki visā pasaulē nepiedalās ne protestos pret valsts varu, ne bruņotos konfliktos.