Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Vai Jehovas liecinieki ir amerikāņu sekta?

Vai Jehovas liecinieki ir amerikāņu sekta?

Mūsu organizācijas galvenā pārvalde atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Taču mēs neesam amerikāņu sekta, kā to parāda šie fakti:

  • Ar vārdu ”sekta” bieži apzīmē grupējumu, kas atšķēlies no tradicionālās reliģijas. Jehovas liecinieki nav atšķēlušies ne no vienas reliģijas. Mēs uzskatām, ka esam atjaunojuši tādu kristietības formu, kāda pastāvēja pirmajā gadsimtā.

  • Jehovas liecinieki aktīvi sludina vairāk nekā 230 zemēs. Lai kur mēs dzīvotu, mēs visā cenšamies pakļauties Dievam Jehovam un Jēzum Kristum, nevis Amerikas Savienoto Valstu vai jebkurai citai cilvēku valdībai. (Jāņa 15:19; 17:15, 16.)

  • Visu mūsu mācību pamatā ir Bībele, nevis darbi, ko sarakstījis kāds reliģiskais vadītājs Amerikas Savienotajās Valstīs. (1. Tesalonikiešiem 2:13.)

  • Mēs sekojam nevis kādam vadītājam no cilvēku vidus, bet gan Jēzum Kristum. (Mateja 23:8—10.)