Jēzus saviem sekotājiem lika ”gatavot par mācekļiem visu tautu cilvēkus”. (Mateja 28:19, 20.) Kad Jēzus sūtīja savus pirmos mācekļus sludināt, viņš teica, ka tiem jāapmeklē cilvēki mājās. (Mateja 10:7, 11—13.) Pēc Jēzus nāves kristieši pirmajā gadsimtā turpināja izplatīt savu vēsti ”ļaužu priekšā un pa mājām”. (Apustuļu darbi 5:42; 20:20.) Mēs sekojam šo agrīno kristiešu piemēram un esam sapratuši, ka sludināšana pa mājām ļauj sastapt daudz cilvēku.