Iet uz pamatdaļu

Kāpēc Jehovas liecinieki savas sapulču vietas sauc par valstības zālēm?

Kāpēc Jehovas liecinieki savas sapulču vietas sauc par valstības zālēm?

Nosaukums ”Jehovas liecinieku valstības zāle” tiek izmantots vairāku iemeslu dēļ.

  • Ēkā ir zāle jeb sapulču vieta.

  • Mēs pulcējamies, lai pielūgtu Jehovu, Bībeles Dievu, un lai liecinātu jeb stāstītu par viņu. (Psalms 83:19; Jesajas 43:12.)

  • Tāpat mēs pulcējamies, lai mācītos par Dieva valstību, par kuru bieži runāja Jēzus. (Mateja 6:9, 10; 24:14; Lūkas 4:43.)

Mēs visus cilvēkus aicinām apmeklēt kādu no valstības zālēm, kas atrodas viņu dzīvesvietas tuvumā, un pašiem iepazīties ar Jehovas liecinieku sapulču norisi.