Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

B12-B

Pēdējā nedēļa Jēzus dzīvē uz zemes (2. daļa)

Jeruzāleme un tās apkārtne

 1. Templis

 2.   Ģetzemanes dārzs (?)

 3.    Vietvalža pils

 4.   Kajafas māja (?)

 5.   Pils, kur tobrīd apmeties Hērods Antipa (?)

 6. Betzatas baseins

 7. Sīloāmas dīķis

 8.   Sinedrija zāle (?)

 9.   Golgāta (?)

 10. Hakeldama jeb Asins lauks (?)

     Doties uz dienu:  12. nīsāns |  13. nīsāns |  14. nīsāns |  15. nīsāns |  16. nīsāns

 12. nīsāns

SAULRIETS (ebrejiem diena sākās un beidzās ar saulrietu)

SAULLĒKTS

 • Pavada mierīgu dienu kopā ar mācekļiem

 • Jūda vienojas ar virspriesteriem, ka nodos Jēzu

SAULRIETS

 13. nīsāns

SAULRIETS

SAULLĒKTS

 • Pēteris un Jānis sagatavo visu nepieciešamo Pashas svinēšanai

 • Pievakarē ierodas Jēzus un pārējie apustuļi

SAULRIETS

 14. nīsāns

SAULRIETS

 • Svin Pashu kopā ar apustuļiem

 • Mazgā apustuļiem kājas

 • Aizsūta projām Jūdu

 • Iedibina Kunga mielastu

 • Tiek nodots un apcietināts Ģetzemanes dārzā ( 2)

 • Apustuļi pamet Jēzu un bēg

 • Sinedrijs tiesā Jēzu Kajafas mājā ( 4)

 • Pēteris noliedz, ka pazīst Jēzu

SAULLĒKTS

 • Atkal tiek vests sinedrija priekšā ( 8)

 • Aizvests pie Pilāta ( 3), pēc tam pie Hēroda ( 5), tad atpakaļ pie Pilāta ( 3)

 • Jēzum piespriež nāvessodu, kas tiek izpildīts Golgātā ( 9)

 • Ap trijiem pēcpusdienā Jēzus nomirst

 • Mirušo Jēzu noņem no staba un apglabā

SAULRIETS

 15. nīsāns (sabats)

SAULRIETS

SAULLĒKTS

 • Pilāts dod atļauju nolikt pie Jēzus kapa sardzi

SAULRIETS

 16. nīsāns

SAULRIETS

 • Tiek nopirktas smaržvielas, ar ko ieziest mirušo Jēzu

SAULLĒKTS

 • Tiek piecelts no nāves

 • Parādās mācekļiem

SAULRIETS