Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

15. JAUTĀJUMS

Kā būt laimīgiem?

”Labāk dārzeņu virums ar mīlestību nekā nobarots vērsis ar naidu.”

Sālamana pamācības 15:17

”Es, Jehova, esmu tavs Dievs. Es tev mācu to, kas tev nāk par labu, un vadu tevi pa ceļu, pa kuru tev jāiet.”

Jesajas 48:17

”Laimīgi tie, kas apzinās savas garīgās vajadzības, jo viņiem pieder debesu valstība.”

Mateja 5:3

”Mīli tuvāko kā sevi pašu.”

Mateja 22:39

”Kā jūs gribat, lai cilvēki dara jums, tāpat dariet arī viņiem.”

Lūkas 6:31

”Laimīgi ir tie, kas dzird un pilda Dieva vārdus.”

Lūkas 11:28

”Pat tad, ja cilvēkam visa kā ir pārpārēm, viņa dzīvība nav atkarīga no tā, kas viņam pieder.”

Lūkas 12:15

”Ja mums ir uzturs un apģērbs, būsim ar to apmierināti.”

1. Timotejam 6:8

”Lielāka laime ir dot nekā ņemt.”

Apustuļu darbi 20:35