Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

B2

Pirmā Mozus grāmata un patriarhu ceļojumi