Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. JAUTĀJUMS

Kā var iepazīt Dievu?

”Lai šīs bauslības grāmatas vārdi allaž ir tev mutē, pārdomā to dienu un nakti, lai varētu cītīgi ievērot it visu, kas tajā ir rakstīts, jo tad tu rīkosies gudri un tev viss izdosies.”

Jozuas 1:8

”Viņi balsī lasīja Dieva bauslības grāmatu un to rūpīgi izskaidroja, palīdzēdami uztvert jēgu, lai klausītāji lasīto saprastu.”

Nehemijas 8:8

”Laimīgs, kas neseko ļaundaru padomam.., bet rod prieku Jehovas likumos un pārdomā viņa likumus dienu un nakti! [..] Viss, ko viņš dara, tam izdosies!”

Psalms 1:1-3

”Pieskrējis klāt, Filips dzirdēja augstmani lasām pravieti Jesaju un vaicāja: ”Vai tu saproti, ko lasi?” ”Kā gan es to varētu, ja neviens man nepaskaidro?” tas atbildēja.”

Apustuļu darbi 8:30, 31

”Dieva neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan dievišķība, ir skaidri saskatāmas jau kopš pasaules radīšanas, jo tās ir redzamas visā, ko viņš ir radījis, tāpēc šiem cilvēkiem nav attaisnojuma.”

Romiešiem 1:20

”Pārdomā to visu un iedziļinies tajā, lai tava izaugsme būtu skaidri redzama visiem.”

1. Timotejam 4:15

”Būsim vērīgi cits pret citu, lai pamudinātu uz mīlestību un labiem darbiem, un neatstāsim novārtā savas sapulces.”

Ebrejiem 10:24, 25

”Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to neatlaidīgi lūdz Dievam, kas nepārmezdams dāsni dod visiem, un tā viņam tiks dota.”

Jēkaba 1:5