Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

B5

Saiešanas telts un augstais priesteris

Saiešanas telts un tās piederumi

 1. 1 Šķirsts (2Mz 25:10—​22; 26:33)

 2. 2 Priekškars (2Mz 26:31—​33)

 3. 3 Priekškara stabi (2Mz 26:31, 32)

 4. 4 Svētā vieta (2Mz 26:33)

 5. 5 Vissvētākā vieta (2Mz 26:33)

 6. 6 Aizkars (2Mz 26:36)

 7. 7 Aizkara stabi (2Mz 26:37)

 8. 8 Stabu vara pamatnes (2Mz 26:37)

 9. 9 Kvēpināšanas altāris (2Mz 30:1—​6)

 10. 10 Galds Dieva priekšā liekamajām maizēm (2Mz 25:23—​30; 26:35)

 11. 11 Gaismeklis (2Mz 25:31—​40; 26:35)

 12. 12 Lina pārsegs (2Mz 26:1—​6)

 13. 13 Kazas vilnas pārsegs (2Mz 26:7—​13)

 14. 14 Aunādu pārsegs (2Mz 26:14)

 15. 15 Roņādu pārsegs (2Mz 26:14)

 16. 16 Rāmji (2Mz 26:15—​18, 29)

 17. 17 Rāmju sudraba pamatnes (2Mz 26:19—​21)

 18. 18 Šķērskoki (2Mz 26:26—​29)

 19. 19 Stabu sudraba pamatnes (2Mz 26:32)

 20. 20 Vara mazgājamais trauks (2Mz 30:18—​21)

 21. 21 Dedzināmo upuru altāris (2Mz 27:1—​8)

 22. 22 Pagalms (2Mz 27:17, 18)

 23. 23 Ieeja pagalmā (2Mz 27:16)

 24. 24 Lina priekškars (2Mz 27:9—​15)

Augstais priesteris

Izraēliešu augstā priestera tērps sīki ir aprakstīts 2. Mozus grāmatas 28. nodaļā