Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

18. JAUTĀJUMS

Kā var tuvoties Dievam?

”Tu uzklausi lūgšanas, pie tevis nāk visdažādākie cilvēki.”

Psalms 65:2

”Paļaujies uz Jehovu no visas sirds un nepaļaujies pats uz savu saprašanu, neaizmirsti viņu, lai ko tu darītu, tad viņš nolīdzinās tavas takas.”

Sālamana pamācības 3:5, 6

”Mūžīgu dzīvi var iegūt, iepazīstot tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.”

Jāņa 17:3

”[Dievs] nav tālu nevienam no mums.”

Apustuļu darbi 17:27

”Es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība aizvien vairāk un vairāk augtu, padziļinoties jūsu zināšanām un izpratnei.”

Filipiešiem 1:9

”Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to neatlaidīgi lūdz Dievam, kas nepārmezdams dāsni dod visiem, un tā viņam tiks dota.”

Jēkaba 1:5

”Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Mazgājiet rokas, grēcinieki, un attīriet savas sirdis, neizlēmīgie!”

Jēkaba 4:8

”Tā ir mīlestība pret Dievu, ka pildām viņa likumus, un viņa likumi nav apgrūtinoši.”

1. Jāņa 5:3