Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A7-A

Jēzus dzīve uz zemes. Pirms Jēzus kalpošanas

Jēzus dzīve uz zemes Evaņģēlijos aprakstītie notikumi hronoloģiskā secībā

Tabulām pievienotajās kartēs ir redzams, kur Jēzus ceļoja, sludinādams labo vēsti. Ar bultiņām norādīts aptuvens viņa ceļojumu maršruts.

Pirms Jēzus kalpošanas

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

3. g. p.m.ē.

Jeruzāleme, templis

Eņģelis Gabriēls Zaharjam pavēstī, ka piedzims Jānis Kristītājs

   

1:5—​25

 

ap 2. g. p.m.ē.

Nācarete; Jūdeja

Eņģelis Gabriēls Marijai pavēstī, ka viņai piedzims Jēzus; Marija apciemo savu radinieci Elizabeti

   

1:26—​56

 

2. g. p.m.ē.

Jūdejas kalnu apgabals

Piedzimst Jānis Kristītājs; Zaharja pravieto; Jānis dzīvo tuksnesī

   

1:57—​80

 

2. g. p.m.ē., ap 1. okt.

Betlēme

Piedzimst Jēzus; ”Vārds kļuva par cilvēku”

1:1—​25

 

2:1—​7

1:14

Netālu no Betlēmes; Betlēme

Eņģelis paziņo labu vēsti ganiem; eņģeļi slavē Dievu; gani apciemo jaundzimušo

   

2:8—​20

 

Betlēme; Jeruzāleme

Jēzus tiek apgraizīts (8. dienā); vecāki viņu atnes uz templi (pēc 40. dienas)

   

2:21—​38

 

1. g. p.m.ē. vai 1. g. m.ē.

Jeruzāleme; Betlēme; Ēģipte; Nācarete;

Ierodas astrologi; ģimene bēg uz Ēģipti; pēc Hēroda pavēles tiek nogalināti zēni; ģimene atgriežas no Ēģiptes un apmetas Nācaretē

2:1—​23

 

2:39, 40

 

12. g. m.ē., Pasha

Jeruzāleme

Divpadsmitgadīgais Jēzus templī izvaicā skolotājus

   

2:41—​50

 
 

Nācarete

Jēzus atgriežas Nācaretē; ir paklausīgs vecākiem; apgūst namdara amatu; Marijai ir vēl četri dēli, kā arī meitas (Mt 13:55, 56; Mk 6:3)

   

2:51, 52

 

29. g., pavasaris

Tuksnesis, Jordāna

Jānis Kristītājs sāk savu kalpošanu

3:1—​12

1:1—​8

3:1—​18

1:6—​8