Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A7-G

Jēzus dzīve uz zemes. Jēzus kalpošanas beigu posms Jeruzālemē (1. daļa)

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

33. g., 8. nīsāns

Betānija

Jēzus ierodas Betānijā sešas dienas pirms Pashas

     

11:55—​12:1

9. nīsāns

Betānija

Marija lej eļļu viņam uz galvas un kājām

26:6—​13

14:3—​9

 

12:2—​11

Betānija—Betfaga—Jeruzāleme

Ļaužu sveikts, Jēzus ēzeļa mugurā ierodas Jeruzālemē

21:1—​11, 14—​17

11:1—​11

19:29—​44

12:12—​19

10. nīsāns

Betānija—Jeruzāleme

Nolād vīģes koku; otro reizi attīra templi

21:18, 19; 21:12, 13

11:12—​17

19:45, 46

 

Jeruzāleme

Virspriesteri un rakstu mācītāji prāto, kā nonāvēt Jēzu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehova runā; Jēzus atkal piemin, ka viņam jāmirst; jūdu neticība piepilda Jesajas pravietojumu

     

12:20—​50

11. nīsāns

Betānija—Jeruzāleme

Ko var mācīties no nokaltušā vīģes koka

21:19—​22

11:20—​25

   

Jeruzāleme, templis

Tiek apšaubītas Jēzus pilnvaras; līdzība par diviem dēliem

21:23—​32

11:27—​33

20:1—​8

 

Līdzības: ļaunie vīnkopji, kāzu mielasts

21:33—​22:14

12:1—​12

20:9—​19

 

Atbild uz jautājumiem par Dievu un ķeizaru, augšāmcelšanu, svarīgāko bausli

22:15—​40

12:13—​34

20:20—​40

 

Jautājums par to, vai Kristus ir Dāvida dēls

22:41—​46

12:35—​37

20:41—​44

 

Bēdas rakstu mācītājiem un farizejiem

23:1—​39

12:38—​40

20:45—​47

 

Ievēro atraitnes ziedojumu

 

12:41—​44

21:1—​4

 

Olīvkalns

Stāsta, kāda būs viņa klātbūtnes zīme

24:1—​51

13:1—​37

21:5—​38

 

Līdzības: desmit jaunavas, talenti, avis un āži

25:1—​46

     

12. nīsāns

Jeruzāleme

Jūdu reliģiskie vadītāji nospriež viņu nogalināt

26:1—​5

14:1, 2

22:1, 2

 

Jūda apsola nodot Jēzu

26:14—​16

14:10, 11

22:3—​6

 

13. nīsāns (ceturtdienas pēcpusdiena)

Jeruzāleme un tās apkaime

Sagatavošanās pēdējai Pashai

26:17—​19

14:12—​16

22:7—​13

 

14. nīsāns

Jeruzāleme

Pashas mielasts kopā ar apustuļiem

26:20, 21

14:17, 18

22:14—​18

 

Mazgā apustuļiem kājas

     

13:1—​20