Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A7-C

Jēzus dzīve uz zemes. Jēzus kalpošana Galilejā (1. daļa)

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

30. g.

Galileja

Jēzus sāk sludināt, ka ”debesu valstība jau ir tuvu”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kāna; Nācarete; Kapernauma

Izdziedina galminieka dēlu; lasa no Jesajas rakstu ruļļa; dodas uz Kapernaumu

4:13—​16

 

4:16—​31

4:46—​54

Galilejas jūra, netālu no Kapernaumas

Aicina Sīmani, Andreju, Jēkabu un Jāni kļūt par viņa mācekļiem

4:18—​22

1:16—​20

5:1—​11

 

Kapernauma

Izdziedina Sīmaņa sievasmāti un citus

8:14—​17

1:21—​34

4:31—​41

 

Galileja

Pirmais ceļojums pa Galileju kopā ar četriem mācekļiem

4:23—​25

1:35—​39

4:42, 43

 

Izdziedina spitālīgo; Jēzum seko ļaužu pulki

8:1—​4

1:40—​45

5:12—​16

 

Kapernauma

Izdziedina paralizētu cilvēku

9:1—​8

2:1—​12

5:17—​26

 

Aicina Mateju sekot viņam; ēd kopā ar nodokļu ievācējiem; jautājums par gavēšanu

9:9—​17

2:13—​22

5:27—​39

 

Jūdeja

Sludina sinagogās

   

4:44

 

31. g., Pasha

Jeruzāleme

Izdziedina vīrieti pie Betzatas; jūdi grib nogalināt Jēzu

     

5:1—​47

Atceļā no Jeruzālemes (?)

Mācekļi sabatā plūc vārpas; Jēzus ir ”sabata Kungs”

12:1—​8

2:23—​28

6:1—​5

 

Galileja; Galilejas jūra

Sabatā izdziedina cilvēku ar paralizētu roku; daudzi seko Jēzum; viņš daudzus dziedina

12:9—​21

3:1—​12

6:6—​11

 

Kalns netālu no Kapernaumas

Izraugās 12 apustuļus

 

3:13—​19

6:12—​16

 

Netālu no Kapernaumas

Kalna runa

5:1—​7:29

 

6:17—​49

 

Kapernauma

Izdziedina virsnieka kalpu

8:5—​13

 

7:1—​10

 

Naine

Pieceļ no mirušajiem atraitnes dēlu

   

7:11—​17

 

Tiberija; Galileja (Naine vai vieta tās tuvumā)

Jānis sūta mācekļus pie Jēzus; patiesība ir atklāta maziem bērniem; ērts jūgs

11:2—​30

 

7:18—​35

 

Galileja (Naine vai vieta tās tuvumā)

Grēciniece ieziež Jēzus kājas ar eļļu; līdzība par parādniekiem

   

7:36—​50

 

Galileja

Otrais sludināšanas ceļojums, Jēzu pavada 12 apustuļi

   

8:1—​3

 

Izdzen dēmonus; skaidro, kas ir nepiedodams grēks

12:22—​37

3:19—​30

   

Tiks dota tikai Jonas zīme

12:38—​45

     

Atnāk Jēzus māte un brāļi; Jēzus paskaidro, ka viņa mācekļi ir viņa tuvinieki

12:46—​50

3:31—​35

8:19—​21