Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A7-B

Jēzus dzīve uz zemes. Jēzus kalpošanas sākums

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

29. g., rudens

Jordāna, iespējams, pie Betānijas otrpus Jordānai

Jēzus tiek kristīts un svaidīts ar svēto garu; Jehova paziņo, ka Jēzus ir viņa Dēls, pret ko viņš ir labvēlīgs

3:13—​17

1:9—​11

3:21—​38

Jūdejas tuksnesis

Velns kārdina Jēzu

4:1—​11

1:12, 13

4:1—​13

 

Betānija otrpus Jordānai

Jānis Kristītājs apliecina, ka Jēzus ir Dieva Jērs; pirmie Jēzus mācekļi

     

1:15, 19—​51

Galilejas Kāna; Kapernauma

Pirmais brīnums: kāzās Jēzus ūdeni pārvērš vīnā; apmeklē Kapernaumu

     

2:1—​12

30. g., Pasha

Jeruzāleme

Attīra templi

     

2:13—​25

Saruna ar Nikodēmu

     

3:1—​21

Jūdeja, Ainona

Aiziet uz Jūdejas laukiem, Jēzus mācekļi kristī; Jānis ar saviem mācekļiem runā par Jēzu

     

3:22—​36

Tiberija; Jūdeja

Jānis tiek ieslodzīts cietumā; Jēzus dodas uz Galileju

4:12; 14:3—​5

6:17—​20

3:19, 20

4:1—​3

Zihara Samarijā

Pa ceļam uz Galileju māca samariešus

     

4:4—​43

Jūdejas tuksnesis