Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

7. JAUTĀJUMS

Kas Bībelē ir pravietots par mūsdienām?

”Tauta uzbruks tautai, un valsts — valstij.. Tas viss būs moku sākums.”

Mateja 24:7, 8

”Parādīsies daudz viltus praviešu, kas daudzus maldinās, un, tā kā izplatīsies ļaunums, lielākajā daļā cilvēku mīlestība atdzisīs.”

Mateja 24:11, 12

”Kad jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem, neizbīstieties! Tam visam jānotiek, bet tas vēl nebūs gals.”

Marka 13:7

”Būs stipras zemestrīces, vietu vietām bads un sērgas, un būs šausmu skati un lielas zīmes no debesīm.”

Lūkas 21:11

”Pēdējās dienās iestāsies īpaši grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantkārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neuzticīgi, bezsirdīgi, nepiekāpīgi, apmelotāji, nesavaldīgi, nežēlīgi, bez mīlestības pret labo, nodevēji, stūrgalvīgi, uzpūtīgi, tādi, kas mīl baudas, nevis Dievu, kas ārēji gan izrāda dievbijību, bet nedzīvo dievbijīgi.”

2. Timotejam 3:1—5