Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

9. JAUTĀJUMS

Kāpēc cilvēkiem jācieš?

”Es redzēju zem saules, ka ne vienmēr ātrais uzvar skrējienā un stiprais — kaujā un ne vienmēr gudrajam ir iztika, saprātīgajam — bagātība un zinīgajam — panākumi, jo viņi visi ir atkarīgi no laika un neparedzētiem apstākļiem.”

Pulcētājs 9:11

”Kā viena cilvēka dēļ pasaulē ir ienācis grēks un līdz ar grēku — nāve, tā nāve ir pārgājusi uz visiem cilvēkiem, jo visi ir kļuvuši grēcīgi.”

Romiešiem 5:12

”Dieva Dēls tādēļ arī parādījās, lai iznīcinātu Velna darbus.”

1. Jāņa 3:8

”Pār visu pasauli valda ļaunais.”

1. Jāņa 5:19