Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

16. JAUTĀJUMS

Kā pārvarēt raizes?

”Liec savu nastu uz Jehovas pleciem, un viņš tevi atbalstīs, viņš taisnajam nekad neļaus krist!”

Psalms 55:22

”Čakla cilvēka nodomi vainagosies panākumiem, bet, kas ir pārsteidzīgs, tas ieslīgs trūkumā.”

Sālamana pamācības 21:5

”Nebaidies — es esmu tev līdzās! Neraizējies — es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprināšu, es tev palīdzēšu un savā taisnīgumā tevi atbalstīšu ar savu labo roku.”

Jesajas 41:10

”Kurš no jums raizēdamies var pagarināt savu mūžu kaut par sprīdi?”

Mateja 6:27

”Neraizējieties par rītdienu, jo rītdien būs citas raizes. Katrai dienai jau ir diezgan pašai savu bēdu.”

Mateja 6:34

”Pārliecinieties, kas ir svarīgākais.”

Filipiešiem 1:10

”Ne par ko neraizējieties, bet it visā dariet savus lūgumus zināmus Dievam lūgšanās un karstās lūgsnās līdz ar pateicību, un Dieva miers, kas pārspēj visu sapratni, sargās jūsu sirdi un prātu caur Kristu Jēzu.”

Filipiešiem 4:6, 7