Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

A7-D

Jēzus dzīve uz zemes. Jēzus kalpošana Galilejā (2. daļa)

LAIKS

VIETA

NOTIKUMS

MATEJA

MARKA

LŪKAS

JĀŅA

31. vai 32. g.

Netālu no Kapernaumas

Jēzus stāsta līdzības par valstību

13:1—​53

4:1—​34

8:4—​18

 

Galilejas jūra

Atrazdamies laivā, savalda vētru

8:18, 23—​27

4:35—​41

8:22—​25

 

Gadaras apvidus

Liek dēmoniem ieiet cūkās

8:28—​34

5:1—​20

8:26—​39

 

Domājams, Kapernauma

Izdziedina sievieti, kas cieš no asiņošanas; pieceļ no mirušajiem Jaira meitu

9:18—​26

5:21—​43

8:40—​56

 

Kapernauma (?)

Izdziedina divus aklus un vienu mēmu cilvēku

9:27—​34

     

Nācarete

Atkal netiek uzklausīts pilsētā, kurā ir uzaudzis

13:54—​58

6:1—​5

   

Galileja

Trešais ceļojums pa Galileju; sūta apustuļus sludināt

9:35—​11:1

6:6—​13

9:1—​6

 

Tiberija

Hērods pavēl nocirst Jānim Kristītājam galvu; dzirdot par Jēzus darbiem, Hērods ir neizpratnē

14:1—​12

6:14—​29

9:7—​9

 

32. g., neilgi pirms Pashas (Jņ 6:4)

Kapernauma (?); Galilejas jūras ZA piekraste

Apustuļi atgriežas no sludināšanas; Jēzus paēdina piecus tūkstošus

14:13—​21

6:30—​44

9:10—​17

6:1—​13

Galilejas jūras ZA piekraste; Ģenecarete

Ļaudis grib iecelt Jēzu par ķēniņu; Jēzus iet pa jūras virsu; daudzus dziedina

14:22—​36

6:45—​56

 

6:14—​21

Kapernauma

Paskaidro, ka viņš ir ”dzīvības maize”; daudziem tas kļūst par klupšanas akmeni, un viņi atstāj Jēzu

     

6:22—​71

32. g., pēc Pashas

Domājams, Kapernauma

Nosoda cilvēku paražas

15:1—​20

7:1—​23

 

7:1

Feniķija; Dekapole

Izdziedina feniķietes meitu; paēdina četrus tūkstošus

15:21—​38

7:24—​8:9

   

Magadana

Tiks dota tikai Jonas zīme

15:39—​16:4

8:10—​12